Bli medlem

Du er hjertelig velkommen i Misjonshuset Kristiansand om du er en gjest som er innom på besøk, om du kommer innom fra tid til annen, eller om du ønsker å ha menigheten vår som ditt åndelige hjem. Vi har forståelse for at vi har ulike behov og ønsker for deltakelse i et kristent felleskap.

Hvem er medlemskap for?

Medlemskap er for deg som vil at Misjonshuset Kristiansand skal være ditt åndelige hjem, og som ønsker å forplikte deg til felleskapet ved å bidra i bønnetjeneste, givertjeneste og andre tjenester med de ressursene du har og ut fra evner og livssituasjon.

Du kan bli medlem dersom du er døpt i Den treenige Guds navn, bekjenner den kristne tro og gir din tilslutning til Misjonshusets lover.

Hva innebærer et medlemskap?

Som medlem viser du at du vil høre til i Misjonshuset, at du vil bidra og at du vil ta imot hjelp og veiledning fra felleskapet. Medlemmer over 15 år betaler en årlig medlemskontingent til menigheten, får stemmerett på årsmøtet og kan ha verv i styrer og råd.

Misjonshuset Kristiansand er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt til å velge hvor de vil ha sin kirkerettslige tilhørighet. Ønsker man en kirkerettslig tilknytning til Misjonssambandet, er det tilgjengelig gjennom NLM trossamfunn.

Som medlem kan du forvente av oss som menighet at vi tjener medlemmene og fellesskapet med forkynnelsen av Guds ord og nattverd. Som menighet ønsker vi å oppmuntre, hjelpe og veilede våre medlemmer i livet som kristen. Her har pastor et særlig ansvar. Videre tilbyr vi dåp, konfirmasjon, vielse (forutsetter medlemskap i NLM Trossamfunn) og gravferd i Misjonshuset Kristiansand.

Hvordan melder jeg meg inn?

Ta kontakt med pastor Frank Vorhaug for innmeldingssamtale. Innmeldingssamtalen handler om å bli kjent, registrering og å snakke om forventninger til det å være medlem i menigheten. 

Powered by Cornerstone