Medvandring

Medvandring handler om at to personer avtaler å treffes jevnlig for å dele tro og liv med hverandre. Vi gjør det fordi vi vil videre i våre egne liv – og vi ønsker å bety mer for folk rundt oss.

Vi har en fellessamling i semesteret for alle som er engasjert i medvandring i Misjonshuset, men medvandring handler om møtepunktene mellom dere to hvor liv og tro deles.

Det kan være en yngre med en eldre – få lufte ting med en som har mer livserfaring. Det er berikende og til læring for begge parter. Medvandring kan også være mellom jevnaldrende.

I en medvandringsrelasjon kan en opparbeide større tillit, trygghet og åpenhet enn i et større fellesskap. Vi trenger noen å vandre sammen med, lufte utfordringer med, dele Guds ord og be i lag med.

Kunne du tenke deg å bli medvandrer?
Ta kontakt med vår koordinator Olga Kvitstein okvitstein@gmail.com

Powered by Cornerstone